top of page
Alle Lande

Vilkår og betingelser

læs om vores vilkår for brug af vores visumassistance
Du får ekspert assistance

Vilkår for brug

1. Parterne og omfang

Disse vilkår og betingelser ('vilkår') er gældende for forholdet mellem dig, vores kunde, ('dig' i disse vilkår) og Travel Visa Cvr: 40384987 (TravelVisa Scandinavia) for levering af tjenesteydelser. Hvis du er en forbruger i den betydning, der fremgår af Lov om forbrugeraftaler ('forbruger'), kan du have yderligere rettigheder, der vil blive beskrevet nærmere i dette dokument. Hvis du ikke er en forbruger, bekræfter du, at du har prokura fra den virksomhed på hvis vegne, du ønsker at købe tjenesteydelser. Disse vilkår omfatter bestemte vilkår, der er beskrevet nærmere på TravelVisas relevante website på www.travelvisa.dk, der til sammen er bindende i forbindelse med TravelVisas tjenesteydelser. Andre generelle vilkår og betingelser er ikke gældende og udgør ikke en del af aftalen mellem os, selvom vi ikke udtrykkeligt afviser dem. Vilkårene kan ændres uden forudgående varsel, dog med den undtagelse, at de vilkår, der er gældende på det tidspunkt, hvor du afgiver eller ændrer en ordre, vil være gældende for den pågældende ordre. For at undgå enhver tvivl anføres det, at hvis du udelukkende besøger websitet (i modsætning til at bestille serviceydelser) gælder Terms Of Website Use og ikke disse vilkår.

 

De primære tjenesteydelser, der leveres af TravelVisa, er at hjælpe dig med få udstedt rejsevisum og andre rejsedokumenter. Vi beskriver og de dokumenter og formularer, du generelt skal have for at opnå dette og derefter kunne indsende de behørigt udfyldte dokumenter og formularer til de kompetente myndigheder. For at undgå enhver tvivl er du, hvis vi leverer tjenesteydelser til dig, vores kunde, og disse vilkår er gældende. Hvis vi henviser dig til en anden tjenesteudbyder, er det dit eget ansvar at kontrollere de leverede tjenesteydelser, og at tjenesteudbyderens vilkår og betingelser er gældende for deres tjenesteydelser. Vi påtager os intet ansvar for tjenesteydelser fra tredjeparter, og disse vilkår er ikke gældende for sådanne tjenesteydelser.

 

Vores ordrebehandling gør det muligt for dig at kontrollere ordren og rette eventuelle fejl, inden du afgiver din ordre. Når du har afgivet din ordre, modtager du en e-mail fra os med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Når vores konsulenter har gennemgået din ordre, kan vi i nogen tilfælde meddele at vi ikke kan tage opgaven og dine penge refunderes derefter.

 

Vilkårene gælder for alle tilbud og alle aftaler mellem dig og Travel Visa og for levering af tjenesteydelser til dig på vegne af Travel Visa i forbindelse med, men ikke begrænset til, behandling af visum, pas og/eller dokumenter for dig eller på dine vegne. Visse vilkår kan henvise til en udsteder, der er den ambassade, det konsulat eller den anden institution, der udsteder eller leverer de dokumenter, du har ansøgt om.

 

2. Fortrydelsesret

I Danmark har du, hvis du er en forbruger, lovfæstet ret til at fortryde aftalen uden grund inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. For at benytte dig af din fortrydelsesret skal du entydigt informere TravelVisa om dit ønske om at fortryde aftalen, f.eks. via brev eller e-mail. Du kan også bruge standardfortrydelsesformularen nederst i disse vilkår, men det er ikke et krav. Du har overholdt tidsfristen, hvis du giver meddelelse om din fortrydelse inden udløbet af fristen på 14 dage.

 

Eftersom ordrer, der afgives til TravelVisa, er presserende, og for at have en sikkerhedsmargin, så der undgås eventuelt afgørende konsekvenser i tilfælde af forsinkelse, begynder TravelVisa at udføre tjenesteydelserne ved betalingsgodkendelse og/eller modtagelse af infoskema, hvilket kan være inden udløbet af perioden for fortrydelsesret. Hvis du fortryder aftalen, efter at vi er gået i gang med at behandle din ordre, skal du betale for de tjenesteydelser, der allerede var leveret af Travel Visa, inden vi modtog din meddelelse om fortrydelse. Hvis vores tjenesteydelser er fuldt leveret inden udløbet af fristen på 14 dage, accepterer du, at du mister fortrydelsesretten.

 

Hvis du har benyttet dig af din fortrydelsesret, refunderer vi betalingen til dig så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter modtagelse af meddelelse om fortrydelse. Medmindre andet aftales, refunderer vi beløbet via samme metode, som du har betalt det.

 

Ikke-forbrugere har ingen fortrydelsesret.

 

3. Procedure

TravelVisa tilstræber at give dig nøjagtige informationer og sikre, at du får visum til din rejse på det ønskede tidspunkt i god tid. Du skal dog huske, at alle de krav, der kræves for at få et visum (dokumentation, gebyrer, tidsrammer osv.), beregnes på baggrund af generelle kriterier og kan variere i henhold til de oplysninger, du giver, såsom nuværende eller tidligere statsborgerskab, bopæl, køn, alder, stilling, seneste rejser, religion osv. Det anbefales, at du kontakter konsulatet eller ambassaden direkte for det enkelte land for at få information om alle de krav og frister for udstedelse af visum, der skal opfyldes for at rejse til det pågældende land. Du skal også huske, at udstederen kan ændre generelle landekrav uden varsel eller kræve yderligere specifik information fra dig. TravelVisa forsøger at informere dig om sådanne ændringer, så snart det er praktisk muligt.

 

4. Indsendelse af dokumentation

På vores website kan du se listen over de forudsætninger, der skal opfyldes for at behandle dit visum. For at sikre, at du hele tiden ved, hvor dine dokumenter er, modtager du en e-mail med bekræftelse af, at vi har modtaget dine dokumenter. TravelVisa guider i forbindelse med valg af visumtype, men det er dit eget ansvar at sikre at du lever op til de gældende krav gælder for din visumtype.

 

TravelVisa behandler kun det visum, der er anført i din ansøgning. Vi påtager os intet ansvar for andre visa, der kræves til din rejse, og som du ikke har bedt om, eller som vedrører stop på din rejse.

 

Når du indsender en eller flere ansøgninger om behandling af et eller flere visa til TravelVisa, bekræfter du disse vilkår. Når du bestiller dit visum hos TravelVisa, er det dit eget ansvar at have læst behandlingstiderne, visumtype, krav, destination osv. På hjemmesiden inden køb. Ved modtagelse af infoskema vil din ansøgning blive valideret, og TravelVisa går i gang med behandling af udstedelse af visummet. Hvis det tilbydes, modtages der telefonisk bestilling på dagen for afgivelse, og bestilling via mail modtages: (a) hvis du opgiver en e-mailadresse, når vi sender en ‘Bekræftelse på modtaget ordre' til dig via mail, eller i øvrigt (b) på den første hverdag efter modtagelse af den udfyldte formular. TravelVisa forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise at behandle ansøgninger uden at skulle angive en årsag hertil.

 

5. Udstedelse af visum

Når Travel Visa returnerer dit pas og dine dokumenter til dig, er det vigtigt, at du bekræfter, at du har fået udstedt alle de visa, du skal bruge til din rejse, at visummet til hvert af de lande, du skal besøge, er gyldigt vedrørende ankomst- og afrejsetidspunktet til og fra det land/område, du skal besøge, og for formålet for dit besøg (turisme, forretning, uddannelse osv.). Du skal straks informere Travel Visa via e-mail, hvis du konstaterer uoverensstemmelser i din dokumentation.

 

Udstedelse af visum afhænger udelukkende af personalet hos udstederen og immigrationsmyndighederne i det enkelte land, der træffer endelig beslutning om at tillade indrejse i landet eller området, også selvom alle de anførte krav er opfyldt. Travel Visa garanterer ikke, at udstederen udsteder visum i rette tid og inden for den anførte tidsramme, og gebyret til Travel Visa opkræves derfor for udførelse af de procedurer, der kræves i forbindelse med udstedelsen. Der må ikke købes billetter eller foretages reservationer, der ikke kan refunderes, før alle visa er blevet udstedt.

 

6. Levering

TravelVisa sender de færdige ansøgninger via UPS super saver, medmindre der gives besked om andet. Forsendelsesgebyret tillægges din ordre . Alle tredjepartskurerselskaber er underlagt de betingelser, der er vedtaget af disse individuelle selskaber. Travel Visa påtager sig intet ansvar for tab eller forsinkelser, der opstår i forbindelse med brug af tredjepartskurerselskaber.

 

7. Yderligere tjenesteydelser

Travel Visa kan tilbyde at levere yderligere tjenesteydelser i visse områder, f.eks. Notarisation Services, Invitation Service og Pick-Up Service. I så fald kan du finde beskrivelse og relevante vilkår for disse yderligere tjenesteydelser på websitet og de udgør en del af disse vilkår.

 

8. Gebyrer

Gebyret for Travel Visas tjenesteydelser er anført på websitet, herunder de afgifter, der er gældende for gebyret, samt andre afgifter og gebyrer, der opkræves af udsteder eller kurerselskab eller leveringsservice.

 

Når TravelVisa sender en ansøgning om rejsedokumenter til en udsteder på dine vegne, kan TravelVisas gebyr ikke refunderes.

 

Gebyrer til konsulater og tilgængelighed af tjenesteydelser kan ændres uden varsel. Gebyrer til konsulater og tjenesteydelser kan variere fra det tidspunkt, hvor ordren afgives, og ordren afsluttes. Travel Visa gør deres bedste for at informere kunden om disse ændringer, hvis det er muligt. Travel Visa forbeholder sig ret til at vælge den tjenesteydelse, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de tidsbegrænsninger, du har anført.

 

De gebyrer, der betales til en udsteder af TravelVisa på dine vegne, kan ikke refunderes. Såfremt en visum- eller pasansøgning indsendes på dine vegne, og ansøgningen afvises uanset årsag, vil Travel Visa på din anmodning gøre et yderligere forsøg på at fremskaffe rejsedokumentet. Du vil eventuelt skulle betale et yderligere gebyr, der opkræves af udstederen, og hvis det yderligere forsøg skyldes en fejl fra din side i visumansøgningen, kan Travel Visa opkræve et servicegebyr på 600 DKK.

 

Ved ordrer, der ikke afgives via internettet, kan der blive opkrævet et ekstra administrationsgebyr, hvis dette er anført på websitet. TravelVisa forbeholder sig ret til at tilbageholde pas og dokumenter, indtil der er modtaget fuld betaling. TravelVisas gebyre kan variere afhængig af det antal hverdage, der er til fremskaffelse af tjenesteydelsen. Konsulatets lukke- og feriedage er ikke medregnet.

 

Hvis der ansøges om et australsk elektronisk visum (ETA) ELLER et amerikansk ESTA-visum, inkluderer det gebyr, der skal betales til Travel Visa, kun behandling af ETA-/ESTA-visummet og ikke eventuelle indsigelser eller yderligere tjenesteydelser. Prisen for ETA-/ESTA-ansøgningen kan ikke refunderes, og hvis din ansøgning afvises, modtager du derfor ingen refundering.

 

Medmindre du er en forbruger og udøver din fortrydelsesret som anført i afsnit 2, vil der for ordrer, der annulleres inden indgivelse, skulle betales Travel Visa servicegebyr. Når ansøgningen er blevet indgivet til den relevante myndighed, skal hele gebyret betales. Der kan blive opkrævet et yderligere annulleringsgebyr for tidlig fortrydelse af ansøgningen.

 

9. Advarsler/ansvarsfraskrivelse

Udstederen træffer endelig beslutning om, hvilken type visum eller pas, der kan udstedes, hvor hurtigt det kan udstedes, og hvilken gyldighed det har. Inden godkendelse kan udstederen anmode om yderligere dokumentation. Udstederen kan afvise ansøgning om visum, pas eller andre rejsedokumenter uanset årsag og giver måske ikke Travel Visa nogen årsag til afvisningen. Travel Visa udsteder ikke visum eller pas og kan ikke garantere, at udstederen udsteder dokumentet, og Travel Visa kan heller ikke give nogen garanti for den tid, det tager for udstederen at udstede eller afvise ansøgningen. Udstederen kan vælge at udstede en anden type rejsedokument end det, ansøgeren har ansøgt om, hvilket kan få indflydelse på formålet, gyldigheden eller det antal gange, det kan bruges til indrejse. Du bør derfor ikke købe billetter eller foretage reservationer, der ikke kan refunderes, før du har fået alle de nødvendige rejsedokumenter til din rejse. Ud over udstederen forbeholder Travel Visa sig retten til at prioritere behandlingen i henhold til de rejsetidspunkter, du angiver. Travel Visa opkræver et servicegebyr for at foretage rimelige foranstaltninger til at fremme udstedelse af de ønskede rejsedokumenter.

 

TravelVisa gør deres bedste for at behandle ansøgninger om visum, pas og/eller dokumenter på din anmodning. Travel Visa kan dog ikke drages til ansvar for eller påtage sig erstatningsansvar for, at et konsulat, en ambassade eller et paskontor er forsinket med eller ikke vil udstede dokumenterne uanset årsag, og Travel Visa er heller ikke ansvarlig for udgifter og/eller forsinkelse, der opstår i forbindelse med: (a) mangelfulde ansøgningsformularer eller (b) ukorrekt udfyldte ansøgningsformularer eller ansøgninger, der indeholder usande oplysninger, eller (c) unøjagtig eller ufuldstændig dokumentation til støtte herfor. De udgifter, du måtte pådrage dig på grund af disse forsinkelser eller manglende udstedelse, påhviler ikke Travel Visa, der ikke kan pålægges udgifter i den forbindelse.

 

Såfremt der henvises til et ETA-/ESTA-visum, vil Travel Visa forsøge at hjælpe den rejsende med at fremskaffe de relevante dokumenter, der opfylder den rejsendes ønskede rejseplaner, men rejseplanerne bør i alle tilfælde ikke bekræftes, før den rejsende har fået de nødvendige dokumenter til indrejse i det pågældende land. Travel Visa giver information om visum og pas i god tro under den udtrykkelige forudsætning, at de pågældende informationer er en fortolkning af oplysninger, der til enhver tid gives af de respektive ambassader, konsulater eller paskontorer, og Travel Visa påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i oplysningerne.

 

TravelVisa gør deres bedste, for så vidt muligt at behandle kundens visum, pas og/eller dokument på baggrund af de anvisninger, der gives, og de ansøgningsformularer, der indsendes, selvom det er kundens udtrykkelige ansvar at sikre, at gyldigheden af det pågældende visum/pas/dokument, der udstedes, omfatter og dækker den periode, hvor kunden ønsker at foretage ind- og udrejse af det land eller de lande, kunden skal besøge, og til det antal gange, der ønskes indrejse i landet, samt at det er gyldigt til det påtænkte formål.

 

Når TravelVisa returnerer dit pas og dine dokumenter, er det dit ansvar at kontrollere, at du har fået udstedt alle de visa, du har brug for til din rejse, at visum til hvert land, du ønsker at besøge, er gyldigt i forbindelse med ind- og udrejsetidspunktet for dit besøg, at dine personoplysninger er angivet korrekt, og at dit pas er gyldigt i mindst seks måneder efter endt rejse. Bemærk, at selvom der udstedes visum, kan den rejsende blive nægtet indrejse, da de lokale immigrationsmyndigheder i landet træffer endelig beslutning om indrejse. Travel Visa anbefaler, at alle rejsende sørger for visum inden afrejse og ikke forsøger at få et 'ved ankomsten'.

 

10. Ansvarsbegrænsning

Hvis et pas, dokument eller andre genstande bortkommer, forlægges, bliver beskadiget, forsinket eller ødelagt, er det kun Travel Visa ansvar, hvis de er skyld heri, og deres ansvar er begrænset til grundprisen for erstatning af den pågældende genstand . Travel Visa er ikke ansvarlig for genstande, der forlægges, bliver beskadiget, forsinket eller ødelagt af en leveringsservice eller udsteder. Pasomslag og alle dokumenter, såsom originale bankudskrifter, eksamensbeviser og fødselsattester osv., som Travel Visa ikke har anmodet om, skal beholdes af ansøgeren. Travel Visa påtager sig intet ansvar for tab eller skader på sådanne dokumenter.

 

TravelVisa påtager sig intet ansvar for rejsende, der vælger at ansøge om visum ved ankomst til landet. I den udstrækning, at det er tilladt ifølge loven, undtager eller begrænser Travel Visa alle direkte og indirekte tab eller følgeskader samt alle lovpligtige eller underforståede betingelser og forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller rejse- eller ferieomkostninger eller tab, der opstår som følge af oplysninger taget fra websitet. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne paragraf er vores maksimale ansvar for et tab, du lider, det være sig inden eller uden for aftalen eller på anden vis, begrænset til det gebyr, du har betalt, når det drejer sig om ikke-forbrugere, og når det drejer sig om forbrugere, de tab og skader op til højst 2500DKK, som Travel Visa er direkte ansvarlig for, og som udelukkende kan tilskrives Travel Visa’s ukorrekte levering af tjenesteydelser. Intet i nærværende aftale udelukker eller begrænser vores ansvar for: (a) dødsfald eller personskader, der skyldes forsømmelighed fra vores side, (b) bedrageri eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, eller (c) ethvert andet forhold, hvor det ville være ulovligt for os at undtage eller forsøge at undtage vores ansvar.

 

11. Periode for indgivelse af krav

Hvis du er en ikke-forbruger, skal du informere TravelVisa om eventuelle krav i forbindelse med Travel Visas tjenesteydelser efter, at Travel Visa har udført arbejdet, så snart du har konstateret eller burde have konstateret det forhold, kravet er baseret på. Hvis du er en forbruger, skal du informere Travel Visa om eventuelle krav inden for en rimelig tid efter, at du har konstateret eller burde have konstateret det forhold, kravet er baseret på.

 

12. Generelt

Disse vilkår og betingelser samt dokumenter, der udtrykkeligt henvises til heri, udgør aftalen i sin helhed mellem os og erstatter alle tidligere drøftelser, korrespondance, forhandlinger, tidligere aftale, overenskomster eller forståelse mellem os vedrørende kontraktens genstand. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, skal den pågældende bestemmelse fortolkes, så den får så stor retsvirkning som muligt. Hvis det ikke er muligt at give bestemmelsen nogen retsvirkning overhovedet, skal den betragtes som udskilt fra de øvrige vilkår.

 

Såfremt TravelVisa ikke er i stand til at overholde en forpligtelse i henhold til kontrakten på grund af omstændigheder, forhold eller ting, de ikke med rimelighed er herre over ('force majeure'), skal TravelVisa fritages fra den pågældende forpligtelse i den udstrækning, at der opstår forhindringer, begrænsninger eller forstyrrelser. TravelVisa kan udlicitere alle eller dele af sine forpligtelser eller overdrage alle eller dele af sine rettigheder i henhold til kontrakten. Dette betyder ikke, at der opstår rettigheder, som kan håndhæves af en person, der ikke er en del af kontrakten, medmindre det drejer sig om en retmæssig efterfølger eller rettighedserhverver. For tvister, der opstår i henhold til aftalen, gælder dansk lov. Hvis du er en forbruger, er lovvalget underlagt påbudt lovgivning om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du er bosiddende. Hvis du er en ikke-forbruger, accepterer begge parter at være underlagt enekompetence for domstolene i København .

 

13. Behandling af dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger er beskrevet i vores privatlivspolitik privacybeleid.

 

14. Standardfortrydelsesformular

(udfyld og returnér kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

 

Til [TravelVisa Scandinavia ApSCvr: 40384987, og evt. faxnummer og e-mailadresse, indsat af kunden]:

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at fortryde min/vores (*) kontrakt om levering af følgende tjenesteydelse (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn

Forbrugerens adresse

Forbrugerens underskrift (kun, hvis formularen indsendes på papir)

Dato

Vilkår og betingelser for "visum eller pengene tilbage"

Hos TravelVisa tilbyder vi at refundere dine penge hvis dit visum ikke bliver godkendt.

Hos TravelVisa tror vi på vores arbejde og det betyder at vi er villige til at refundere dine penge såfremt dit visum ikke bliver godkendt, dette skyldes at under 8% af vores visumansøgninger bliver afvist af myndighederne.

Hvordan fungere det i praksis?

Når du køber dit visum online, så vil de straks efter din betaling modtage et skema som skal udfyldes med dine data og her skal du også vedhæfte efterspurgte dokumenter. Da alle visumansøgninger er forskellige så vil vores konsulenter gennemgå din sag for at skabe et overblik over eventuelle udfordringer, derefter vil du bliver kontakt og i denne mail vil dem fremgå om vi kan tilbyde ”visum eller pengene tilbage”, i 90 % af tilfældene ville TravelVisa kunne tilbyde ordningen ”visum eller pengene tilbage”, men der kan være sager som er mere kompliceret og hvor at vores konsulenter vurdere at chancerne for en afvisning er for store, i disse sager vil du få mulighed for at vi går videre med din sag, ellers kan du stoppe ansøgningen her og modtage pengene retur.

Betingelser og vilkår for ”visum eller pengene tilbage”

Der er opstillet en række betingelser som skal være opfyldt for at du kan få refunderet dine penge i tilfælde af et afslag:

 

  • Alle efterspurgte informationer og dokumenter skal leveres til tiden og i den efterspurgte stand

  • Afvisninger på baggrund af tilbageholdte informationer refunderes ikke

  • Fejl i skema, informationer samt dokumenter, som ikke er udarbejdet af TravelVisa og som medfører et afslag, refunderes ikke

  • Forsinkelser i ansøgningsprocessen som skyldes ansøgers manglende deltagelse, tilbagevending eller tilgængelighed, som medføre et afslag refunderes ikke

  • Forsinkelser i udstedelsen af et visum betragtes ikke som et afslag og er dermed ikke omfattet af ”visum eller pengene tilbage”

  • Force majeure er gældende for ”visum eller pengene tilbage” – læs vores almindelige vilkår og betingelser.

 

Visum eller pengene tilbage gælder kun på følgende ydelser:

  • Gælder kun visum med normal løsning, det betyder at ”visum eller pengene tilbage” ikke omfatter ekspres og super ekspres løsninger.

  • Gælder kun visumansøgninger og indrejsetilladelser, det betyder at det ikke gælder andre former for tilladelser, herunder arbejdstilladelser, opholdstilladelser mv.

 

Refundering

Såfremt at der er kommet en afvisning på en visumansøgning og ansøgningen samt forløbet lever op til gældende betingelser og vilkår, så vil TravelVisa indenfor 10 hverdage, efter afvisningen og modtagelse af konto og registreringsnummer, refundere det indbetale beløb til ansøgers konto. TravelVisa refundere udelukkende det indbetalte beløb til TravelVisa og ikke evt. andre omkostninger forbundet med visumansøgningen, herunder flybilletter, forsikring, pasbilleder o.lign.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over ydelsen ”visum eller pengene tilbage”, så skal klagen sendes til info@travelvisa.dk indenfor 30 dage efter afvisningen, noter KLAGE i emnefeltet. Klagen kan også sendes med posten til vores adresse:

 

TravelVisa Scandinavia ApS

Ved klædebo 14

2970 Hørsholm

 

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål så kontakt os endelig på +45 71 99 98 81, via mail info@travelvisa.dk eller på vores chat.

bottom of page